Quyền riêng tư và bảo mật

Chúng tôi rất quan trọng về quyền riêng tư của bạn và cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của bạn một cách cẩn thận. Chúng tôi sẽ luôn minh bạch về việc thu thập và sử dụng thông tin của bạn, cung cấp cho bạn những lựa chọn và quyền lợi của mình một cách rõ ràng.

quyền riêng tư và bảo mật

Chính sách quyền riêng tư này giải thích cách chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của bạn khi bạn truy cập vào trang web của chúng tôi.

Nếu bạn không đồng ý với bất kỳ phần nào của Chính sách quyền riêng tư này, vui lòng không tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi. Xin lưu ý rằng việc sử dụng trang web của chúng tôi, đặt cược và chuyển tiền sẽ được coi là sự chấp nhận của bạn đối với Điều khoản và Điều kiện cũng như Chính sách quyền riêng tư của chúng tôi. Bạn có quyền chấm dứt sử dụng trang web bất kì lúc nào. Tuy nhiên, chúng tôi có thể phải lưu trữ một số thông tin cá nhân của bạn theo quy định của luật pháp. 

Chúng tôi có thể điều chỉnh Chính sách quyền riêng tư này theo thời gian và sẽ thông báo cho bạn biết những sửa đổi này bằng cách đăng trên trang web của chúng tôi. Chúng tôi khuyên bạn nên xem lại Chính sách quyền riêng tư này định kỳ để cập nhật thông tin mới nhất.

Ai đang kiểm soát dữ liệu của bạn?

Trong phạm vi Chính sách quyền riêng tư này, SV368 cùng với các công ty con và chi nhánh (được gọi chung là “chúng tôi” hoặc “của chúng tôi”) chịu trách nhiệm kiểm soát việc thu thập và sử dụng Dữ liệu Cá nhân của bạn theo quy định của luật bảo vệ dữ liệu hiện hành của Châu Âu, và chúng tôi đóng vai trò là “đơn vị kiểm soát dữ liệu” trong ngữ cảnh này.

Nhân viên bảo mật cơ sở dữ liệu của chúng tôi 

Nếu bạn cần hỗ trợ hoặc muốn biết thêm thông tin về cách chúng tôi xử lý thông tin cá nhân của bạn, vui lòng liên hệ với Nhân viên bảo vệ dữ liệu của chúng tôi qua địa chỉ email [email protected]. Chúng tôi sẽ sẵn lòng hỗ trợ bạn và cung cấp thông tin chi tiết một cách minh bạch.

Thông tin chúng tôi lưu trữ về bạn

Thông tin cá nhân

Chúng tôi yêu cầu các thông tin này trong quá trình đăng ký tài khoản, đặt cược và sử dụng dịch vụ trên trang web của chúng tôi. Các thông tin này là bắt buộc để bạn có thể truy cập vào các phần quan trọng của trang web và sử dụng các dịch vụ liên quan. Dữ liệu được thu thập khi bạn:

  • Đăng ký tài khoản với SV368.
  • Tự nguyện bảo mật thông tin khi sử dụng trang web.
  • Cung cấp thông tin cá nhân trong các khu vực công khai của trang web.
  • Gửi thông tin khi liên hệ với nhóm hỗ trợ khách hàng của chúng tôi.

Thông tin bao gồm: tên tài khoản, họ và tên, địa chỉ email, địa chỉ cư trú, số điện thoại, địa chỉ thanh toán, giấy tờ tùy thân, giấy tờ chứng minh địa chỉ, lịch sử giao dịch, sở thích sử dụng trang web, và bất kỳ thông tin nào khác mà bạn cung cấp khi sử dụng nền tảng của chúng tôi. Ngoài ra, chi tiết thẻ tín dụng/thẻ ghi nợ hoặc phương tiện thanh toán khác cũng được yêu cầu vì mục đích thanh toán và bảo vệ trẻ vị thành niên.

Bạn có thể sửa đổi và cập nhật thông tin cá nhân bằng cách liên lạc với nhóm Dịch vụ khách hàng của chúng tôi. Dữ liệu này chỉ được sử dụng nội bộ và không bao giờ được chuyển giao cho bất kỳ bên thứ ba nào trừ khi có sự đồng ý từ bạn hoặc theo những trường hợp được nêu rõ.

Các cuộc gọi thoại

Chúng tôi ghi lại các cuộc gọi điện thoại đến và từ Trung tâm Liên hệ Khách hàng của chúng tôi nhằm mục đích đào tạo và bảo mật, cũng như để giải quyết mọi thắc mắc phát sinh từ dịch vụ mà bạn sử dụng.

Cách thức và lý do chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của bạn

Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của bạn để cung cấp thông tin sản phẩm và dịch vụ mà bạn đã đăng ký, tuân thủ các nghĩa vụ pháp luật và quy định, đo lường hiệu suất của trang web của chúng tôi và cung cấp thông tin tiếp thị. Quyền của bạn đối với thông tin cá nhân của bạn sẽ khác nhau tùy thuộc vào từng danh mục và cơ sở pháp lý tương ứng. Phần này sẽ cung cấp thông tin chi tiết về các quyền của bạn đối với từng danh mục và cách thực hiện các quyền này.

Quyền lợi của bạn

Bạn có quyền:

Yêu cầu điều chỉnh thông tin cá nhân nếu bạn tin rằng thông tin mà chúng tôi lưu giữ về bạn không chính xác. Nếu có thông tin không thể cập nhật qua Tài khoản của bạn, vui lòng liên hệ thông qua email [email protected].

Yêu cầu một bản sao thông tin cá nhân mà chúng tôi lưu giữ về bạn. Để làm điều này, bạn có thể liên hệ qua trò chuyện trực tiếp hoặc gửi email đến [email protected] để yêu cầu biểu mẫu. Chúng tôi sẽ cung cấp biểu mẫu này để bạn hoàn thành. Để đảm bảo tính bảo mật, chúng tôi sẽ yêu cầu bạn cung cấp bằng chứng nhận dạng hợp lệ và sau đó, chúng tôi sẽ phản hồi trong vòng một tháng. Trường hợp yêu cầu phức tạp và cần thời gian xử lý lâu hơn, chúng tôi sẽ thông báo và cung cấp thông tin về thời gian dự kiến và có thể áp dụng phí quản lý.

Yêu cầu xóa dữ liệu cá nhân của bạn khi không có lý do thuyết phục để tiếp tục xử lý. Quyền này chỉ áp dụng trong một số trường hợp cụ thể và không phải là quyền tuyệt đối. Quyền xóa không áp dụng trong những trường hợp nhất định như: bảo vệ quyền tự do ngôn luận và thông tin, tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý, thực hiện lợi ích công cộng, nghiên cứu khoa học, lưu trữ lịch sử hoặc mục đích thống kê, hoặc thiết lập, thực hiện hoặc bảo vệ các khiếu nại pháp lý.

Những sửa đổi trong Chính sách về quyền riêng tư của chúng tôi

Chúng tôi có thể cập nhật Chính sách quyền riêng tư này theo thời gian, vì vậy hãy check mail thường xuyên để cập nhật nội dung mới nhất.

Trong trường hợp có bất cứ sửa đổi đáng kể nào trong Chính sách quyền riêng tư này, chúng tôi sẽ cố gắng thông báo ngay lập tức cho bạn bằng email, thông báo trên trang web hoặc bất kỳ hình thức nào đã thông báo. Chúng tôi sẽ thông báo trước về các thay đổi, cung cấp đủ thời gian cho bạn để xem xét và hiểu các thay đổi trước khi chúng có hiệu lực.

Chúng tôi sẽ không áp đặt các thay đổi quan trọng đối với Chính sách quyền riêng tư mà không có sự đồng ý rõ ràng của bạn. Nếu bạn không chấp nhận các thay đổi trong Chính sách quyền riêng tư hoặc từ chối chấp nhận chúng trong khoảng thời gian quy định, chúng tôi có thể không tiếp tục cung cấp một số hoặc tất cả các sản phẩm và dịch vụ cho bạn.